Népszavazás a világvégéről

2017.03.06.
Olvasták: 779

Most már olyan sok mindenről tartanak népszavazást ebben az országban, hogy végső ideje lenne a világvégéről is kiírni egyet. A kérdés így hangozna: Egyetért-e Ön azzal, hogy hazánk adjon otthont a soron következő világvégének? A válaszok értelemszerűen igen, és nem volnának. Mindezt lebonyolítandó, létre lehetne hozni akár egy új szerveződést is, amely később – mondjuk, a világvége után – párttá alakulhatna.

Aki az hiszi, hogy a lakosság egy emberként legyintene rá egy ilyen kezdeményezésre, nagyobbat téved, mit a sündisznó, amikor szemet vetett a drótkefére. Ősi igazság, hogy nincs olyan ön- és közpusztító ötlet, amelyet ne venne meg valaki. A világvége pedig közügy, így az is valószínűsíthető, hogy nemcsak az egyszerű utcajáró népek, hanem komoly társadalmi szervezetek is érdeklődést mutatnának iránta. Elképzelhető, hogy valamelyik párt – akár több is – nyíltan beállna mögé. Sőt, továbbhaladva ezen az okfejtésen, szinte biztos, hogy ha az egyik oldal – mondjuk a kormányzati – világvége-ellenes hangokat pengetne, akkor az ellenzék teljes mellbedobással kampányolna mellette, és vica versa. Ilyenek vagyunk, mi magyarok.

Az sem elhanyagolható, hogy a világvégéből sokan profitot remélnének, ezért önös üzleti érdekből nyomatnák a témát minden elképzelhető médiacsatornán. Azt ne kérdezzék meg tőlem, mi értelme volna a profitnak egy olyan világban, amely önnön végétől túlnan esik, de biztos van erre is okszerű magyarázat. Talán az – bár ez csak hipotézis –, hogy a haszon akkor is vonzó, ha borzasztó rövid ideig szerepel a könyvvitelben, így például olyan boldogság is elképzelhető, amely pár pillanattal a világvége előtt inkasszált rekordbevétel miatt szökken a magasba.

Szinte látom magam előtt azt a széltében-hosszában hömpölygő vitát, amely a közösségi médiában bontakozna ki a világvégepárti és -ellenes tábor között. A jogvédő szervezetek bekapcsolódását sem tartanám kizártnak, főleg, ha a hatalom – regnálást féltendő – mindenféle aknamunkával arra törekedne, hogy az aláírásgyűjtés ne legyen érvényes. A Helsinki Bizottság ügyvivője hosszasan fejtegetné, mi mindent szeg meg és rúg föl ezzel a magatartásával a kirekesztő módon világvége-ellenes magatartást tanúsító államhatalom, ami ráadásul még a Genfi Egyezménnyel is szembe megy, tekintve, hogy már régen kimondatott: a földön minden ember egyenlőnek született így alanyi joga van a mindenkori világvégéhez.

De az is megtörténhetne, hogy éppen az államhatalom volna odáig meg vissza a világvégéért. Az ok, amiért ennek megvalósítása érdekében népszavazást kezdeményezne, végtelenül egyszerű: egy esetleges világvégét követően már nem volna lehetőség a hatalomváltásra, tehát az idők végéig maradna a status quo. Az ellentábor ez esetben azt hirdetné, hogy nem kell nekünk a drága és költséges világvége, amit a kormányhoz közeli oligarchák kisebb-nagyobb katasztrófákra bontva úgyis szétlopkodnának, inkább maradjon minden a régiben, legalábbis addig, amíg hatalomváltás nem lesz, mert akkor lehetőség nyílik a valódi, demokratikus, jogállami preferenciákkal bíró, rangos nemzetközi szervezetek és szakemberek által is ajánlott és támogatott, valódi világvégére. Mert ez a most regnáló banda még egy közepes apokalipszist sem tudna végigvinni, nemhogy egy globális szintű, nagy médiafigyelmet kívánó kataklizmát.

Mindettől függetlenül azért azt a népszavazásos dolgot ebben a témában sem ártana megtartani, mert függetlenül attól, hogy ki kezdeményezi vagy ellenzi, igény úgy tűnik, volna rá.

Verejtes Edomér

Külpolitikai szakértő és nemzetközi hírű tápszerforgalmazó.

Ne hagyja ki ezt sem: