Vrabicsek Ottó

Lapunk irodalmi rovatának szerkesztője, harcedzett ítész, kemény és hajlíthatatlan kritikus, a szakma utánozhatatlan fenoménje.