Népszavazás a világvégéről

Olvasták: 302

Most már olyan sok mindenről tartanak népszavazást ebben az országban, hogy végső ideje lenne a világvégéről is kiírni egyet. A kérdés így hangozna: Egyetért-e Ön azzal, hogy hazánk adjon otthont a soron következő világvégének? A válaszok értelemszerűen igen, és nem volnának. Mindezt lebonyolítandó, létre lehetne hozni akár egy új szerveződést is, amely később – mondjuk, a világvége után – párttá alakulhatna.

Aki az hiszi, hogy a lakosság egy emberként legyintene rá egy ilyen kezdeményezésre, nagyobbat téved, mit a sündisznó, amikor szemet vetett a drótkefére. Ősi igazság, hogy nincs olyan ön- és közpusztító ötlet, amelyet ne venne meg valaki. A világvége pedig közügy, így az is valószínűsíthető, hogy nemcsak az egyszerű utcajáró népek, hanem komoly társadalmi szervezetek is érdeklődést mutatnának iránta. Elképzelhető, hogy valamelyik párt – akár több is – nyíltan beállna mögé. Sőt, továbbhaladva ezen az okfejtésen, szinte biztos, hogy ha az egyik oldal – mondjuk a kormányzati – világvége-ellenes hangokat pengetne, akkor az ellenzék teljes mellbedobással kampányolna mellette, és vica versa. Ilyenek vagyunk, mi magyarok.

Az sem elhanyagolható, hogy a világvégéből sokan profitot remélnének, ezért önös üzleti érdekből nyomatnák a témát minden elképzelhető médiacsatornán. Azt ne kérdezzék meg tőlem, mi értelme volna a profitnak egy olyan világban, amely önnön végétől túlnan esik, de biztos van erre is okszerű magyarázat. Talán az – bár ez csak hipotézis –, hogy a haszon akkor is vonzó, ha borzasztó rövid ideig szerepel a könyvvitelben, így például olyan boldogság is elképzelhető, amely pár pillanattal a világvége előtt inkasszált rekordbevétel miatt szökken a magasba.

Szinte látom magam előtt azt a széltében-hosszában hömpölygő vitát, amely a közösségi médiában bontakozna ki a világvégepárti és -ellenes tábor között. A jogvédő szervezetek bekapcsolódását sem tartanám kizártnak, főleg, ha a hatalom – regnálást féltendő – mindenféle aknamunkával arra törekedne, hogy az aláírásgyűjtés ne legyen érvényes. A Helsinki Bizottság ügyvivője hosszasan fejtegetné, mi mindent szeg meg és rúg föl ezzel a magatartásával a kirekesztő módon világvége-ellenes magatartást tanúsító államhatalom, ami ráadásul még a Genfi Egyezménnyel is szembe megy, tekintve, hogy már régen kimondatott: a földön minden ember egyenlőnek született így alanyi joga van a mindenkori világvégéhez.

De az is megtörténhetne, hogy éppen az államhatalom volna odáig meg vissza a világvégéért. Az ok, amiért ennek megvalósítása érdekében népszavazást kezdeményezne, végtelenül egyszerű: egy esetleges világvégét követően már nem volna lehetőség a hatalomváltásra, tehát az idők végéig maradna a status quo. Az ellentábor ez esetben azt hirdetné, hogy nem kell nekünk a drága és költséges világvége, amit a kormányhoz közeli oligarchák kisebb-nagyobb katasztrófákra bontva úgyis szétlopkodnának, inkább maradjon minden a régiben, legalábbis addig, amíg hatalomváltás nem lesz, mert akkor lehetőség nyílik a valódi, demokratikus, jogállami preferenciákkal bíró, rangos nemzetközi szervezetek és szakemberek által is ajánlott és támogatott, valódi világvégére. Mert ez a most regnáló banda még egy közepes apokalipszist sem tudna végigvinni, nemhogy egy globális szintű, nagy médiafigyelmet kívánó kataklizmát.

Mindettől függetlenül azért azt a népszavazásos dolgot ebben a témában sem ártana megtartani, mert függetlenül attól, hogy ki kezdeményezi vagy ellenzi, igény úgy tűnik, volna rá.

Egyéb Akármi

Egy tigris levele

Igen Tisztelt Pártbizottság! Nyilván furcsának és szokatlannak találják, hogy egy tigristől kapnak levelet, aki ráadásul még

Modern idők

Sorban állok a Kapás utcai rendelő betegfelvételi osztályán. A sor közepén lehetek, csupa idős, rozoga nyugdíjas